Λεωφόρος Βουλιαγμένης 187

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 187