Ιταλική Κουζίνα-SPUNTINO

Τηλ.: 2108942912, 2108945429 - Φοίβης 19 Πλ. Νυμφών, Γλυφάδα
Τηλ.: 2108942912, 2108945429 - Φοίβης 19 Πλ. Νυμφών, Γλυφάδα