Αλέξανδρος Κορδάκης-Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Περιφέρεια Αττικής - ΒΑΡΚΙΖΑ

2108976076
Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 96