Τράπεζα Κύπρου-Αττικη-Βαρη Βας. Κωνσταντινου 96

Βας. Κωνσταντινου 96