Θερινοί Κινηματογράφοι-Βάρκιζα

210 8973926 Κήπος
Χίου 13
210 8973926 Κήπος