ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιφέρεια Αττικής - ΒΑΡΗ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2109653123-6944264484
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 24 16672
2109653123-6944264484