Ελαστικά ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

Αθήνα - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 15