Κωνσταντόπουλος Γεώργιος-Σχολές Οδηγών-ΑΘΗΝΑ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

2105448848
Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 106