Θερινοί Κινηματογράφοι-Cine Πάνθεων

210 5698855 Κήπος
Δεληγιάννη
210 5698855 Κήπος