ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
210-5619955
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 159 12351