Χώροι Τέχνης-Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Μελίνα

Τηλ.: 2103452150 - Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης, Θησείο
Τηλ.: 2103452150 - Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης, Θησείο