ΑΜΠΟΥ ΣΑΝΑΜΠ ΣΑΛΕΧ

Χανιά - ΧΑΝΙΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2821095388
ΠΕΡΙΔΟΥ 10 73135