ΑΜΠΟΥ ΣΑΝΑΜΠ ΣΑΛΕΧ

Χανιά - ΧΑΝΙΑ

2821095388
ΠΕΡΙΔΟΥ 10 73135