ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Λάρισα - ΛΑΡΙΣΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2410252686
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26 41222