ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2106523709 - 2106512150
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19 15562
2106523709 - 2106512150