ΙΕΚ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Τερψιχορης 11