ΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Ειδικότητα: Ωτορινολαρυγγολόγοι
210-6511170
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 30 15562