Γυμναστήρια-Χολαργός 03

Gym n Tonic (Πλατεία Αγ.Τριάδος)
Αγ. Τριαδος 14
Gym n Tonic (Πλατεία Αγ.Τριάδος)