Σουβλάκια Αττική-Νέα Ιωνία Ο Ωραίος

2102716290
Σμύρνης 34