Εβδόμης Μαρτίου 1944 23

Πειραιάς ΝΙΚΑΙΑ
Εβδόμης Μαρτίου 1944 23