Εφορίες-Ιωάννινα

Δ.Ο.Υ. Α και Β Ιωαννίνων
Ευεργέτη Δόμπολη 29
Δ.Ο.Υ. Α και Β Ιωαννίνων