Εθνική Τράπεζα-Αττική, Μαρούσι

Κέντρου Αμαρουσίου, πρώην Κτηματική
Βασ. Σοφίας 85
Κέντρου Αμαρουσίου, πρώην Κτηματική