Χώροι Τέχνης-Διεθνές Ολυμπιακό Μουσείο Κεραμικής Γλυπτικής Δήμου Αμαρουσίου

Τηλ.: 2106126343 - Παλαιό Δημαρχείο, πλατεία Ηρώων, Μαρούσι
Τηλ.: 2106126343 - Παλαιό Δημαρχείο, πλατεία Ηρώων, Μαρούσι