Κινέζικο Φαγητό-GREAT WALL

Τηλ.: 2108023845 - Β. Αμαλίας 1 (στο σταθμό του Ηλεκτρικού), Μαρούσι
Τηλ.: 2108023845 - Β. Αμαλίας 1 (στο σταθμό του Ηλεκτρικού), Μαρούσι