Αποστ. Κων. Μπουγατσάς -Σχολές Οδηγών

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ : 210 6121210, Φαξ 210 6121067
Πλαστήρα 12
Τηλ : 210 6121210, Φαξ 210 6121067