Θερινοί Κινηματογράφοι-Ακτή

210 8961337 Κήπος μέ τραπέζια
Θησέως & Αιόλου
210 8961337 Κήπος μέ τραπέζια