Εκκλησίες-Αττική-Βουλιαγμένη Άγιος Γεώργιος

Άγιος Γεώργιος
Αγίου Γεωργίου 3
Άγιος Γεώργιος