Ταβέρνες-Μοντέρνες ΣΧΑΡΑ

Τηλ.: 2108962432 - Λ. Ποσειδώνος 15, Βουλιαγμένη
Τηλ.: 2108962432 - Λ. Ποσειδώνος 15, Βουλιαγμένη