Θέατρα-ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα - ΘΗΣΕΙΟ

Τηλ.: 211-8009838
Αγίων Ασωμάτων 6
Τηλ.: 211-8009838