Μουσεία-Αττική-Αθήνα - Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμικής

210-3318491
Μελιδονη 6