Χώροι Τέχνης-Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής

Τηλ.: 2103318491-6 - Μελιδώνη 4-6, Κεραμεικός
Τηλ.: 2103318491-6 - Μελιδώνη 4-6, Κεραμεικός