Θέατρα-ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Τηλ.: 2103243306 - Πλατεία Ασωμάτων 7
Τηλ.: 2103243306 - Πλατεία Ασωμάτων 7