Μουσεία-Χαλκίδα - Αρχαιολογικό

22210-25131
Βενιζελου Ελευθ. 13