Φαρμακεία Υπόλοιπης Ελλάδας-Χαλκίδα - Βασιλείου Δημητρίου 13 ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Τηλ 2221-025636
Βασιλείου Δημητρίου 13
Τηλ 2221-025636