ΓΑΛΑΝΗΣ Α. ΓΑΒΡΙΗΛ-ΤΕΧΝΟΔΑΣΙΚΗ

Εύβοια - ΧΑΛΚΙΔΑ

Οδυσσέα Ανδρουτσου 9, Χαλκίδα 34100, Ελλάς