Βενιζελου Ελευθ. 13

Εύβοια ΧΑΛΚΙΔΑ
Βενιζελου Ελευθ. 13