Μπυραρίες-Ν. Ηράκλειο - Λιθάρια 1927

Ακροπολεως 39