ΚΑΡΔΙΟΛΑΚΑ - ΣΜΑΪΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - KYTTΑΡΟΛΟΓΟΣ - ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αθήνα - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Ιατρός λοιπών ειδικοτήτων
2102795084,6944363037 Σύντομη Περιγραφή
Μ. ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ Π. ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 9 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ