ΔΑΥΙΔ ΒΑΓΓΕΡ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Οδοντίατροι
ΕΡΜΟΥ 8 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ