ΛΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αθήνα - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2102851172-6944964681
ΦΙΛΛΥΡΩΝ 16 14121
2102851172-6944964681