Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΩΡΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ (Η)

Τηλ.: 2103218627 - Αισχύλου κ. Αριστοφάνους, Πλ. Ψυρρή
Τηλ.: 2103218627 - Αισχύλου κ. Αριστοφάνους, Πλ. Ψυρρή