Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΟΙΚΕΙΟ

Τηλ.: 2108943402 - Πλ. Νυμφών κ. Λαοδίκης, Γλυφάδα
Τηλ.: 2108943402 - Πλ. Νυμφών κ. Λαοδίκης, Γλυφάδα