Πλουμής-Σωτηρόπουλος

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Πανεπιστημίου 6