Σουβλάκια Αττική-Περιστέρι Στάθης

2105754695
Αγίου Βασιλείου 59