Σουβλάκια Αττική-Περιστέρι Το Σπέσιαλ

210 5750600-210 5720220-210 5720090
ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 17 & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
210 5750600-210 5720220-210 5720090