ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛ

Αθήνα - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2105757999
Kappadokias 19, peristeri