Διαγνωστικά Κέντρα-Περιστέρι-Πρωτοβάθμια Ιατρική

210-5760306, 210-5760412, 210-5760312
Θηβων 197
210-5760306, 210-5760412, 210-5760312