Σουβλάκια Αττική-Νέα Ιωνία Ο Γιώργος

2102718502
Ελευθερίου Βενιζέλου 104