Σουβλάκια Αττική-Κερατσίνι ΚΒ Πίτα

2104000987
Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη 392