ΖΕΝΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Πειραιάς - ΝΙΚΑΙΑ

2104925263-2104253435
Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 320 18452
2104925263-2104253435