Σουβλάκια Αττική-Καλλιθέα Τήνος

2109579108
Γ. Κρέμου 27